Fablab Prosthetics – The 50$ leg

Het Fablab prosthetics programma is ontstaan als een mogelijke business case voor een nieuw op te richten Fablab in Yogyakarta, Indonesië. Het is opgezet in samenwerking met the House of Natural Fiber (HONF), een media & art laboratory in Yogyakarta. HONF ontwikkelt productieve, creatieve projecten en methodes om technologie in de maatschappij te verankeren.

HONF_ws2_2

In mei 2009 waren de leden van HONF in Amsterdam voor de eerste keer in Fablab Amsterdam voor een 3-daagse workshop. Het doel was om te onderzoeken hoe ontwikkelingslanden zoals Indonesië zoveel mogelijk zelfvoorzienend kunnen zijn op het gebied van prothesen. Hoe kan je met behulp van de Fablab infrastructuur de productie van goedkope ’lower knee’-protheses versnellen en verbeteren? Afgelopen januari waren de leden van HONF voor een tweede workshop in Amsterdam. Deze was dit keer gericht op het onderzoek naar lokale materialen, naar de designaspecten van een prothese en naar goedkope en efficiënte productieprocessen voor kwaliteitsonderdelen die het gebruikersgemak verbeteren. Deze workshop heeft zeer bruikbare resultaten en perspectieven opgeleverd.

HONF_ws2_3

Zo zijn we te weten gekomen dat het patent van een belangrijk, gecompliceerd en kostbaar onderdeel inmiddels is verlopen. Dat maakt het voor ons mogelijk om dit zelf in een versimpelde vorm te produceren. Als case voor het gebruik van lokaal materiaal hebben we een prototype gemaakt met een bewerkte bamboestok in plaats van een aluminiumbuis. Dit verlaagt de productiekosten aanzienlijk. Het testen van dit prototype is de volgende stap.

Ook dit keer hebben we Kamer Orthopedie Amsterdam bezocht. Met betrekking tot het design hebben we nu geleerd hoe je op een goedkope manier een onder de knie protheses kunt afwerken met polystyreenschuim, zodat het been zoveel mogelijk op een echt been lijkt.
De volgende fase van het project is het onderzoek naar digitale productiemethodes om een goedkope actieve voet te produceren met behulp van de Fablab machines. Dit gebeurt in samenwerking met prof. dr. Hugh Herr (directeur van de MIT Biomechatronics Group) die dit in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Door deze resultaten en samenwerkingsverbanden zijn we ervan overtuigd dat we goed op weg zijn naar een goedkope en toch ‘high quality’ onder de knie-prothese voor ontwikkelingslanden. Met Fablab Yogyakarta kunnen we met een snelle productie twee mensen per dag letterlijk op de been helpen. Tegelijkertijd kunnen we hiermee de lokale bevolking ‘empoweren’ door het creëren van banen en het verstrekken van orthopedische kennis.

Met dank aan Deanne Herst, Ph.D. researcher bij WdKA / TU Delft en Irene Agrivina, Agus Tri Budiarto (HONF).

About Waag Society

Institute for art, science and technology. Waag Society is situated in Amsterdam and develops creative technology for social innovation.
This entry was posted in Fablab Amsterdam, Open Design Lab, Open source, Technologie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Fablab Prosthetics – The 50$ leg

  1. Frank Kresin says:

    Ik vind dit een bijzonder mooi project dat de enorme potentie van het Fablab in al zijn facetten laat zien. Internationale co-productie en kennisdeling, hoogwaardige technologie, gebruik maken van lokale materialen en het leveren van een oplossing die het leven van veel mensen aanzienlijk gaat verbeteren.