Layar @ Inspiring Night no. 1

Gisteravond gezien: de eerste Inspiring Night in Amsterdam met 25 deelnemers die steden & stedelijkheid een warm hart toedragen.

It is the first evening in a series where we will be looking for crossovers between new media technology, cities and culture. We will put together a group of people with backgrounds in new media, cities and art. The aim of this first night: to create a new public application for Layar: something relating to the city, interactivity, culture… or something else we will stumble upon during the night.

De Inspiring Nights worden georganiseerd door Inspiring Cities: enthousiaste vrijwilligers op zoek naar de ziel van de stad en een website vol verhalen over wat de stad is en kan zijn. En nu ook een avond over technologie en de openbare ruimte – de ruimte tussen de bewoners – en die technologie was Layar. Jeroen Meijer van Muzar.org liet een aantal toepassingen zien van Layar: als bekend informatie die via je mobiele telefoon – met camera – over de werkelijkheid wordt geprojecteerd. Die informatie kan steeds meer alles zijn: de architecten van gebouwen, de openingstijden van een museum maar ook de actuele vertrektijden van een tram of virtuele graffiti. Zonder ingewikkelde technologie, en gratis toegankelijk als je over de juiste telefoon beschikt. Daarna vertelden Adbo El Ali en Frank Nack over het werk aan de UvA over het vastleggen en delen van ervaringen.

Inspiring Night no 1.

In een geïnspireerde, goed geleide brainstorm werden in rap tempo ideeën bedacht voor toepassingen. De groep waarin ik zat nam op verzoek van Minouche Besters een superheld als uitgangspunt: de Bicycle Repair Man van Monty Python – die mensen aan elkaar verbindt op het moment dat ze hulp nodig hebben. Technologie als ijsbreker voor nieuwe contacten. Daaruit kwamen ideeën naar voren als het zichtbaar maken van de subtekst in een gesprek, een automatische tolk, verschillende perspectieven op de stad en de free-beer applicatie (een Augmented Reality adaptatie van de Friend Drink Station van Mediamatic) die mensen met een biertje beloont voor een goed gesprek. En nu maar oppakken, die ideeën!

Sfeervolle fotos’ zijn hier te vinden. Een geslaagde avond; wordt vervolgd op 10 december.

About Waag Society

Institute for art, science and technology. Waag Society is situated in Amsterdam and develops creative technology for social innovation.
This entry was posted in Algemeen, Organisatie, Technologie and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.